Porto Alegre
System zarządzania budżetem obywatelskim

System składa się z modułu dla urzędników, który pozwala w prosty i wygodny sposób zarządzać procesem przeprowadzania budżetu obywatelskiego w gminie, intuicyjnego, łatwego w obsłudze modułu dla mieszkańców oraz pomocy we wdrożeniu systemu.

Dowiedz się więcej

System do zarządzania budżetem obywatelskim - to więcej niż głosowanie!

Porto Alegre usprawnia pracę urzędu, redukuje koszty obiegu dokumentów, ułatwia mieszkańcom zgłaszanie wniosków, zapewnia ich prezentację, głosowanie. System składa się z:

Modułu dla urzędników

Nowoczesny system informatyczny, który organizuje i porządkuje wszystkie działania związane przeprowadzeniem budżetu obywatelskiego.

Modułu dla mieszkańców

Dostosowana do potrzeb każdego miasta strona internetowa, zawierająca istotne dla mieszkańców informacje i dokumenty wraz z formularzem do zgłaszania wnioskówi systemem do glosowania.

Pakietu wsparcia

Pomoc przy wdrożeniu systemu, przykładowy regulamin BO, oparty na najlepszych praktykach polskich miast, serwis techniczny.

System jest elastyczny, dopasowuje się do wytycznych regulaminu i uchwał BO każdego miasta/gminy.

Moduł dla urzędników

Nowoczesny system informatyczny, który pozwala w prosty i wygodny sposób zarządzać wszystkimi działaniami związanymi z przeprowadzaniem budżetu obywatelskiego.

Umożliwia:

 • zarządzanie złożonymi przez mieszkańców wnioskami
 • szybką oceną formalną i merytoryczną wniosków
 • komunikację z wnioskodawcami
 • dostęp do wszystkich informacji dotyczących projektów (np. ocen weryfikatorów formalnych i merytorycznych)
 • obsługę głosowania
 • możliwość wyłączania i włączenia wybranych funkcji, dopasowania funkcji do regulaminu BO w gmin
Uzyskaj dostęp do demo

Moduł dla mieszkańców

Dostosowana dla każdego miasta strona internetowa budżetu obywatelskiego wraz z aplikacją do głosowania oraz intuicyjnym formularzem do zgłaszania wniosków przez mieszkańców.

Umożliwia:

 • zgłaszanie wniosków
 • komunikację pomiędzy wnioskodawcami
 • niezbędnik o budżecie obywatelskim: dokumenty, formularze, harmonogram działań, dobre praktyki, poradniki, publikacje
 • system powiadomień dotyczący zgłoszonych wniosków (np. o wynikach oceny formalnej, merytorycznej)
 • system głosowania

Korzyści dla urzędu z wprowadzenia systemu Porto Alegre

Atrakcyjna cena

Korzystna, rozłożona na lata cena, zapewniającą nowoczesne narzędzie informatyczne, wsparcie doświadczonych ekspertów do spraw BO, serwis techniczny przez cały okres trwania umowy.

Oszczędność

System działa na zewnętrznym serwerze, pracuje w chmurze; zewnętrzny serwis techniczny.

Wzrost efektywności

System usprawnia pracę osób odpowiedzialnych za proces przeprowadzenia BO, np. automatycznie rejestruje i ewidencjonuje zgłoszone przez mieszkańców pomysły.

Wsparcie procesu weryfikacji

System zapewnia szybkie dekretowanie zadań do odpowiednich jednostek, odpowiedzialnych za ocenę formalną i merytoryczną wniosków i/lub podejmowanie decyzji.

Automatyczna komunikacja z mieszkańcami

Mieszkańcy otrzymują powiadomienia o kolejnych etapach weryfikacji złożonych wniosków i jej etapach.

Odrębna strona internetowa, dostosowana do potrzeb konkretnego miasta.

Każde miasto będzie mogło skorzystać z odrębnej, unikatowej strony internetowej jako narzędzia informacyjnego i promocyjnego dla BO. Na dostosowanej graficznie stronie znajdą się przydatne dla mieszkańców informacje, dokumenty i formularze do zgłaszania wniosków oraz narzędzie do głosowania.

Zawsze aktualna

Strona jest zintegrowana z systemem do zarządzania BO, dzięki czemu jej obsługa jest bardzo prosta i nie zabiera wiele czasu. Wystarczy kilka kliknięć, aby opublikować na niej dodane przez mieszkańców wnioski, komentarze weryfikatorów czy też wyniki głosownia.

Niezbędnik BO

Zawiera wszelkie istotne informacje, dokumenty, formularze, harmonogram działań. Prezentuje zgłoszone wnioski, wraz z galerią zdjęć, projektów, lokalizacją na mapie.

Głosowanie i dodawanie wniosków bez ograniczeń!

Szybkie dodawanie wniosków

Prosty formularz pozwala na dodawanie projektów do budżetu obywatelskiego z dowolnego miejsca o dowolnej porze.

Wygoda mobilnego głosowania

Aplikacja do głosowania automatycznie dopasowuje się do rozmiarów ekranu urządzenia użytkownika. W praktyce oznacza to, że zarówno użytkownik laptopa, tabletu, jak i smartfon abędzie mógł w wygodny sposób oddać głos w budżecie obywatelskim.

Kliknij w herb, aby sprawdzić nasze przykładowe realizacje
Ruda Śląska

Ruda Śląska

Świdnik

Świdnik

Krosno

Krosno

Augustów

Augustów

Lębork

Lębork

Skarżysko Kamienna

Skarżysko Kamienna

Nowa Ruda

Nowa Ruda

Nowa Ruda

Bieruń

Testuj, bez zobowiązań!

Zadzwoń lub napisz, aby uzyskać dostęp do wersji demo lub otrzymać pełen opis funkcjonalności naszej platformy.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Sprawdź błędy i wyślij jeszcze raz!

Porto Alegre - System zarządzania budżetem obywatelskim

Platforma została zbudowana w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas pracy z wieloma samorządami, gwarantuje sprawnie wprowadzony i funkcjonujący Budżet Obywatelski w Państwa mieście lub gminie.
Zadzwoń lub napisz, aby uzyskać dostęp do wersji demo lub otrzymać pełen opis funkcjonalności naszej platformy.

Laura Ćwiek
Specjalista ds. kluczowych klientów

511 004 042

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych serwisie internetowym dostępnym pod adresem budzet-obywatelski.pl i media-park.pl jest MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 369505866 (dalej MediaPark)

MediaPark szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych tzw. RODO. [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.

Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

 1. Podczas korzystania z naszych serwisów internetowych możemy poprosić Cię o podanie następujących danych osobowych: imię; nazwisko; adres email nr telefonu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację określonych usług świadczonych w serwisach (np. obsługę zapytania wysłanego z formularza kontaktowego).
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
  1. Wykonanie umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;
  2. Kontakt telefoniczny w celach związanych z obsługą umowy za pośrednictwem infolinii – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. Utrzymanie konta użytkownika w systemie - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  4. Kontakt telefoniczny w sprawach innych niż obsługa umowy lub świadczenie usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością.
  5. Obsługa zapytań składanych przez elektroniczne formularze kontaktowe m. in. nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  6. Marketing bezpośredni z użyciem środków komunikacji elektronicznej - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  7. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi oraz tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
 4. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres jej trwania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z innych przepisów prawa w tym regulacji księgowych i podatkowych, z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania, co możesz uczynić w każdym momencie.
 7. Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 9. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 10. W celu zapewnienia niezawodności i najwyższej jakości usługi korzystamy z zewnętrznych rozwiązań informatycznych (hosting), oferowanych przez najlepszych w Polsce dostawców, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych.
 11. Podmioty z którymi współpracujemy w celu realizacji świadczonych przez usług np. obsługa płatności, wysyłka newslettera, obsługa korespondencji, obsługa promocji i konkursów itp. mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jedynie w niezbędnym do tego zakresie.
 12. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy do państw trzecich.
 13. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 14. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala nam na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 15. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 16. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych, których używa MediaPark lub inne podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z Policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 18. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres email iod@media-park.pl lub pisemnie na adres: MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn.
 19. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa proszę nas o tym poinformować. Możecie także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
Top